Od faz objawowych do faz chorobowych

  • 10 września 2019
  • admin_blog

Od faz objawowych do faz chorobowych
– charakterystyka rozwoju uzależnienia od alkoholu w dwóch ostatnich stadiach choroby

O tym, że uzależnienie od alkoholu zaczęto określać mianem choroby zadecydowała możliwość wyodrębnienia kolejnych faz rozwijania się procesu uzależnienia. Oparta na klasycznej typologii alkoholizmu Elivna Mortona Jellinka systematyka postępowania procesu uzależnienia wyróżnia dwie fazy objawowe i dwie fazy chorobowe. Te ostatnie bardzo często określa się mianem faz jednoznacznie świadczących o pojawieniu się problemu alkoholowego.

Fazy objawowe – stadium przedalkoholowe i stadium zwiastunów – zostały scharakteryzowane we wcześniejszym artykule. W tych chcemy się skupić na fazach chorobowych, które – jak już wiemy – jednoznacznie świadczą o problemie alkoholowym. Jak zachowuje się osoba uzależniona na półmetku rozwoju uzależnienia? Czy chorobę alkoholową można pomylić ze słabszym dniem? Skąd potrzeba coraz częstszego sięgania po przysłowiowy kieliszek? Poniżej przedstawiamy charakterystykę faz chorobowych rozwoju uzależnienia, która stanowi najlepszą odpowiedź na powyższe pytania.

Fazy jednoznacznie świadczące o…

Fazy chorobowe w przypadku choroby alkoholowej nazywa się odpowiednio – Stadium ostrym (trzecia faza rozwoju uzależnienia) i Stadium przewlekłym (czwarta faza rozwoju uzależnienia).

Stadium ostre

O ile we wcześniejszych stadiach rozwoju uzależnienia chory kontrolował picie, o tyle w stadium ostrym całkowicie traci kontrolę nad piciem, co świadczy o pojawieniu się uzależnienia właściwego. Całkowity brak kontroli nad spożywaniem alkoholu przejawia się pod postacią niepohamowanego głody alkoholowego, który ustępuje po spożyciu nawet niewielkiej dawki alkoholu. Utrata kontroli nad piciem jest również odpowiedzialna za powstawanie tzw. ciągów alkoholowych, które charakteryzują się niemożnością przerwania picia. Wielu świadomych alkoholików przerywa ciąg zgłaszając się do szpitala lub kliniki na dobrowolne odtrucie organizmu, gdyż w przeciwnym razie samodzielnie nie potrafiliby wrócić do stanu trzeźwości. Początkowo ciągi zdarzają się sporadycznie, jednak z biegiem czasu ich częstotliwość rośnie. To z kolei prowadzi do utraty szacunku dla samego siebie, a wynikająca z braku szacunku do siebie niska samoocena alkoholika w sposób bezpośredni przekłada się na jego relacje z najbliższymi. To oni są bowiem najczęściej obwiniani za nałóg, co połączeniu z poczuciem winy i niską samooceną w wielu przypadkach prowadzi do aktów agresji wobec najbliższych.

Stadium ostre to na ogół ten etap rozwoju uzależnienia, w którym problem alkoholowy uzależnionego zaczyna być widoczny na zewnątrz. Faza trzecia rozwoju uzależnienia kończy się z chwilą, kiedy osoba uzależniona rozpoczyna dzień do picia i pije aż do utraty świadomości.

Stadium przewlekłe

Stadium przewlekłe choroby alkoholowej to ostatnie stadium rozwoju uzależnienia, które w wielu przypadkach kończy się śmiercią osoby uzależnionej. W ostatniej fazie uzależnienia następuje coraz większa degradacja fizyczna i psychiczna organizmu. Na tym etapie osoba uzależniona funkcjonuje wyłącznie dzięki spożywaniu alkoholu. Bardzo często alkoholicy w stadium przewlekłym choroby alkoholowej nie odczuwają głodu fizycznego, w związku z czym są niedożywieni, co przekłada się na jeszcze szybsze upijanie się i coraz trudniejsze powroty do świadomości. Ich funkcjonowanie w tym okresie choroby można porównać do nieprzerwanego ciągu alkoholowego. W przypadku ograniczonego dostępu do alkoholu osoby uzależnione w ostatnim stadium choroby sięgają po alkohole niekonsumpcyjne, co prowadzi do występowania chorób poalkoholowych oraz zatruć. Osoby, które na tym etapie nie zdecydują się na podjęcie leczenia bardzo często umierają z powodu skrajnego wyczerpania organizmu.