Leczenie i zdrowienie

  • 14 stycznia 2020
  • admin_blog

Leczenie alkoholizmu odbywa się wyłącznie w publicznych bądź niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej i jest bezpłatne, również dla osób nieubezpieczonych.Terapia może się odbywać w trybie stacjonarnym lub ambulatoryjnym. Leczenie stacjonarne to inaczej terapia zamknięta, czyli przebywanie z ośrodku leczenia uzależnień całą dobę przez kilka tygodni. Forma ambulatoryjna to regularne spotkania z psychoterapeutą oraz udział w grupie psychoterapeutycznej w placówce leczenia uzależnień. W niektórych przypadkach terapię alkoholizmu zaczyna się od detoksykacji.Główną metodą leczenia uzależnienia w zakładach lecznictwa odwykowego jest psychoterapia, która czasem jest też wspomagana leczeniem farmakologicznym.

Uzupełnieniem terapii w placówce leczenia uzależnień jest Program Dwunastu Kroków Anonimowych Alkoholików i z tego powodu wiele ośrodków terapeutycznych zaleca swoim pacjentom uczestniczenie w spotkaniach Wspólnoty AA. W przypadku choroby alkoholowej zdrowienie to nie tylko abstynencja, ale również odbudowanie zrujnowanych przez alkohol wartości duchowych.