Sygnały ostrzegawcze

  • 14 stycznia 2020
  • admin_blog

Sygnały ostrzegawcze:

drink in hand on red background, studio shot

• Spożywanie większych ilości alkoholu oraz częstsze upijanie się;

• Alkohol zaczyna pełnić ważną funkcję w życiu, np. staje się lekarstwem na stres, smutek, samotność, lęk;

• Zwiększa się koncentracja na sytuacjach związanych z piciem: występuje oczekiwanie na okazje do picia, celebrowanie spożywania alkoholu, odczuwanie niepokoju w sytuacji, w której picie nie jest możliwe;

• Spożywanie alkoholu w nieodpowiednich sytuacjach, takich jak: ciąża i okres karmienia piersią, prowadzenie pojazdów, przyjmowanie lekarstw, których nie powinno się łączyć z alkoholem, stan choroby, w których spożywanie alkoholu zagraża zdrowiu;

• Krytyczne uwagi na temat picia ze strony najbliższego otoczenia;

• Klinowanie, czyli picie alkoholu, by odczuć ulgę będąc na kacu;

• Trudności z przypomnieniem sobie, co się działo poprzedniego dnia, kiedy byliśmy pod wpływem alkoholu,

• Picie mimo negatywnych konsekwencji nadużywania alkoholu.