Alkoholizm

Czy pracoholizm i alkoholizm idą w parze?
  • 13 stycznia 2020
  • admin_blog
Fiński Instytut Zdrowia Zawodowego w Helsinkach dowodzi, że praca
Choroba alkoholowa w wymiarze uzależnienia fizjologicznego i psychologicznego
  • 19 września 2019
  • admin_blog
Choroba alkoholowa, jak każde uzależnienie jest zjawiskiem niezwykle złożonym
Kiedy alkoholik postanawia zerwać z nałogiem
  • 10 września 2019
  • admin_blog
Kiedy alkoholik postanawia zerwać z nałogiem – dlaczego utrzymanie abstynencji